telefon+420 602 271 377

Aktuality


Spuštěny nové internetové stránky

Datum konání: 7. 9. 2016
Integrovaný systém řízení managementu firmy JINDŘICH PARUS, voda-plyn-topení, spol. s r.o. zahrnuje systém řízení kvality, ekologie a BOZP. Vedení společnosti se zavazuje neustále zlepšovat efektivnost tohoto systému, a proto vyhlásilo tuto politiku:

 

Systém managementu kvality:

 

Záleží nám na spokojenosti našich zákazníků, a proto se snažíme porozumět jejich současným i budoucím potřebám, splňovat jejich požadavky a snažit se překonávat jejich očekávání.

Chceme ubezpečit naše zákazníky, že naší snahou a hlavním cílem je především kvalita díla. Chceme zákazníkům maximálně vycházet vstříc jak v otázkách plnění jejich požadavků a přání, tak v otázkách dostupnosti cen a termínů.

 

Systém managementu environmentu :

 

Zavazujeme se k udržení podmínek zdravého životního prostředí a k plnění všech relevantních

právních požadavků a jiných požadavků, kterým společnost podléhá, a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům.

 

Společnost předchází vzniku příčin možného poškození životního prostředí. Postupně se snažíme orientovat na dodavatele, kteří principy EMS do své činnosti zahrnují.

 

Společnost otevřeně a vstřícně komunikuje s veřejností a zainteresovaným stranám   poskytuje pravdivé informace o dopadech své činnosti na životní prostředí.

 

Nástroji k neustálému zlepšování efektivnosti systému environmentálního managementu     je především identifikace, přezkoumání a vyhodnocení závažnosti všech environmentálních aspektů, stanovení cílů a programů EMS a definovaný systém kontrolních mechanizmů.

 

 

Systém managementu BOZP:

 

Snažíme se snižovat rizikovost práce stálým vyhledáváním možných rizik, stanovením opatření k jejich minimalizaci a vedením svých podřízených k tomu, aby znali rizika, upozorňovali na ně a pracovali bezpečně. Investujeme do infrastruktury společnosti hlavně zvyšováním profesionální úrovně pracovních prostředků, zejména týkajících se BOZP.

 

 

Zavazujeme se k neustálému zlepšování integrovaného systému řízení kvality, environmentu a BOZP.

 

V Prachaticích dne 1. 3. 2017                    

 

                                                                           Jindřich Parus, jednatel společnosti